5300 San Fernando Rd. 
Glendale CA 91203 
(818) 937-9966 

Culteral , Art & Sport Center
Events List
No upcoming events
Slideshow
an image

Շահազիզ Մարզա-Մշակութային Միությունը շարունակում է իր գործունեությունը որպես մի

«Nonprofit Organization» (Ոչ շահադիտական կազմակերպություն):

Տեղի է ունենում ամենօրյա հանդիպում ժամի 6pm-8pm միության նոր կենտրոնում որի հասցեն է՝
5300 San Fernando Road, Glendale (at Salem crossing):

Ֆուտբոլի խումբը կազմակերպվելու է երիտասարդ անդամներից: Հանդիպումը տեղի է ունենում ամեն կիրակի ժամի 8am-10am դպրոցի դաշտում :

Գրական խումբը շարունակում է իր հանդիպումները միության նոր կենտրոնում ամիսը երկու անգամ, կիրակի ժամը 4:00pm-6:00pm:

Ամեն ուրբաթ ժամը 7pm-11pm տեղի է ունենում «Ուրախ ամանց» (Happy Hour with live music and singers):
Կազմակերպվել է հոգեբանական դասարան՛ ամեն չորեշաբաթ ժամը 8pm-10pm:

Շահազիզ Մարզա-Մշակութային Միությունը հաղթահարելով դժվարությունները քայլում է առաջ հաստատ գամերով դեպի փայլուն ապագա: Նրա մղիչ ուժն է մարդասիրությունը և հայ արժեքավոր սովորությունների պահպանումը:
Տքնաջան աշխատանք է տարվում միության մյուս մարզական խմբերի կազմակերպելու համար:
Սիրելիներ, ամենքդ կարող եք մասնակցել այս գեղեցիկ և կարևոր աշխատանքին:

Տեղեկության համար կապվեք՝

Վիգեն Ղարիբյան (818) 640-2462 – Նախագահ
Հրանդ Հովհաննիսյան (818) 524-9454 – Քարտուղար